Ogłoszenia

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 509018-N-2019 z dnia 31.01.2019 r. Dostawa energii elektrycznej do obiektów ZSOMS w Raciborzu w 2019 roku

ogłoszenie o wpłynięciu ofert po terminie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę energii elektrycznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. nr 1 Formularz ofertowy

zał. 2 nr 2 Oś›wiadczenia o niewykluczeniu i spełnienie warunków

zał. nr 3 Informacja dotycząca grupy kapitał‚owej

zał. nr 4 Wzór umowy

zał. nr 5 Wykaz punktów poboru i prognoza

zał. nr 6 Klauzula informacyjna RODO

 

Ogłoszenie nr 657325-N-2018 z dnia 04.12.2018 r. Dostawa energii elektrycznej do obiektów ZSOMS w Raciborzu w pierwszej połowie 2019 roku

ogłoszenie o nierozstrzygnieciu przetargu – energia elektryczna

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostwę energii elektrycznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. nr 1 Formularz ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenia o niewykluczeniu i spełnienie warunków

zał. nr 3 Informacja dotycząca grupy kapitałowej

zał. nr 4 Wzór umowy

zał. nr 5 Wykaz punktów poboru i prognoza

zał. nr 6 Klauzula informacyjna RODO

 

Ogłoszenie nr 651908-N-2018 z dnia 22.11.2018 r. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla ZSOMS w Raciborzu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia kopert – artykuły żywnościowe

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na artykuły żywnościowe

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – artykuły żywnościowe

Oferta część 1 -Dostawa świeżych owoców i warzyw

Oferta część 2 – Dostawa wyrobów piekarniczych

Oferta część† 3 – Dostawa mrożonych artykułów spożywczych

Oferta część 4 – Dostawa świeżych wyrobów garmażeryjnych

Oferta część† 5- Dostawa świeżych jaj kurzych

Oferta część† 6 – Dostawa artykułów spożywczych sypkich, koncentratów i przypraw

Oferta część 7 – Dostawa świeżego mięsa i wędliny

Oferta część† 8 – Dostawa świeżego drobiu

Oferta część 9 – Dostawa mleka i produktów mlecznych

zał. nr 2 – oś›wiadczenie wykonawcy

zał‚. nr 3 – oś›wiadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej

zał. nr 4 – wzór umowy

zał. nr 5 – klauzura informacyjna

Ogłoszenie nr 650604-N-2018 z dnia 20.11.2018 r. Dostawa energii elektrycznej do obiektów ZSOMS w Raciborzu

ogł‚oszenie o nierozstrzygnieciu przetargu – energia

Informacja z otwarcia ofert – dostawa energii elektrycznej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – energia zmiana terminu skladania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na energię elektryczną

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – modyfikacja

zał. nr 1 Formularz ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenia o niewykluczeniu i spełnienie warunków

zał. nr 3 Informacja dotyczaca grupy kapitałowej

zał. nr 4 Wzór umowy

zał. nr 5 Wykaz punktów poboru i prognoza

zał. nr 6 Klauzula informacyjna RODO

 

Ogłoszenie nr 649180-N-2018 z dnia 16.11.2018 r. Dostawa paliwa gazowego do obiektów ZSOMS w Raciborzu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa gazu

Informacja z otwarcia ofert – dostawa gazu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na paliwo gazowe

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -modyfikacja

zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 1A Ceny jednostkowe 

Zał. nr 1A Ceny jednostkowe – modyfikacja

zał. nr 2 Oświadczenia o niewykluczeniu i spełnienie warunków 

zał. nr 3 Informacja dotycząca grupy kapitałowej

zał. nr 4 Klauzula informacyjna RODO

 

 

Plany postępowań o udzielenie zamówień ZSOMS na dostawy w 2018 roku o wartości powyżej 30000 euro

Plany zamówień ZSOMS

 

Ogłoszenie nr 627699-N-2017 z dnia 5.12.2017 r. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla ZSOMS w Raciborzu

Unieważnienie postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty żywność

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

oferta Część 1 owoce warzywa – po modyfikacji

Odpowiedzi na zadane pytania  

Odpowiedzi na zadane pytania nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. nr 2 Oświadczenia o niewykluczeniu i spełnienie warunków

zał. nr 3 Informacja dotyczaca grupy kapitałowej

zał. nr 4 Wzór umowy

oferta Część 1 owoce warzywa

oferta Część 2 wyroby piekarnicze

oferta Część 3 mrożonki

oferta Część 4 świeża garmażerka

oferta Część 5 jajka

oferta Część 6 art sypkie i spożywcze

oferta Część 7 mięso wędliny

oferta Część 8 świeży drób

oferta Część 9 nabiał 

oferta Część 9 nabiał Modyfikacja

 

Ogłoszenie nr 626945-N-2017 z dnia 4.12.2017 r. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w 2018 r do obiektów ZSOMS w Raciborzu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa gazu

Informacja z otwarcia ofert – 1

Odpowiedzi na zadane pytania

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. nr 1 Formularz ofertowy

zał. nr 1A Formularz cen jednostkowych

zał. nr 2 Oświadczenia o niewykluczeniu i spełnienie warunków

zał. nr 3 Informacja dotyczaca grupy kapitałowej

 

Ogłoszenie nr 626789-N-2017 z dnia 4.12.2017 r. Dostawa energii elektrycznej w 2018 r do obiektów ZSOMS w Raciborzu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa energii

Informacja z otwarcia ofert-1

Odpowiedzi na zadane pytania

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. nr 1 Formularz ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenia o niewykluczeniu i spełnienie warunków

zał. nr 3 Informacja dotyczaca grupy kapitałowej

zał. nr 4 Wzór umowy

zał. nr 5 Wykaz punktów poboru i Prognoza

 

Ogłoszenie nr 352902 – 2016 z dnia 2016-11-28 Dostawa energii elektrycznej w 2017r na potrzeby ZSOMS w Raciborzu

7-4-informacja-o-wyborze-oferty-zsoms-energia-na-2017

7-informacje-z-sesji-otwarcia-ofert-energia-na-2017-1

4-ogloszenie-o-zamowieniu-energia-na-2017

4-1-siwz-energia-na-2017-zsoms

4-1-1-zal-1-do-siwz-formularz-oferty-energia-na-2017

4-1-2-zal-2-do-siwz-wzory-oswiadczen-wykonawcy-energia-na-2017

4-1-3-zal-3-do-swz-projekt-umowy-energia-na-2017

4-1-4-zal-4-do-siwz-wykaz-punktow-poboru-energia-na-2017

 

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego w 2017r na potrzeby ZSOMS w Raciborzu

8-1-informacja-o-wyborze-oferty-zsoms-gaz-na-2017

informacje-z-sesji-otwarcia-ofert-gaz-na-2017-1

4-ogloszenie-o-zamowieniu-gaz-na-2017

4-1-siwz-gaz-na-2017-zsoms

4-1-1-zal-1-do-siwz-formularz-oferty

4-1-2-zal-2-do-siwz-folmularz-cenowy

4-1-3-zal-3-do-siwz-wzory-oswiadczen-wykonawcy

25-11-2016-pytania-wykonawcow-i-odpowiedzi-zamawiajacego

Wszystkie dokumenty do pobrania w wersji edytowalnej Word:  download

 

Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby
ZSOMS w roku 2016

Dane do oferty Energia elektryczna 2016-ZSOMS-Racibórz

 

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E) w roku 2016 na potrzeby ZSOMS w Raciborzu

Uaktualniona SWIZ, Uaktualniony Załącznik nr.2, odpowiedzi na pytania:

 SIWZ-dostawa gazu na rok 2016-uaktualniony

Załącznik nr 2 do SIWZ-uaktualniony

3EnergaObrotSA

3EnergaObrotSA

2EnergiaDlaFirmSA

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego Kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego (E) w roku 2016 na potrzeby ZSOMS w Raciborzu

Zmiana ogłoszenia-termin

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

odpowiedzi

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego Kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego (E) w roku 2016 na potrzeby ZSOMS w Raciborzu

ZmianaOgłoszenia

Załącznik Nr2 do SIWZ – Aktualny – Kopia

Odpowiedź.dostawa gazu dla ZSOMS

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E) w roku 2016 na potrzeby ZSOMS w Raciborzu

Ogłoszenie301138-09.11.2015

 SIWZ-dostawa gazu na rok 2016

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2014-01-10 11:43
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Małgorzata Bonk
Czas ostatniej zmiany treści: 2019-02-13 14:39
Osoba zmieniająca treść: Małgorzata Bonk

Komentarze są wyłączone.