Budżet

Rok 2023

Plan dochodów budżetowych 2023

Plan wydatków budżetowych 2023

Rok 2022

sprawozdania finansowe za 2022 rok

Rb-27S

Rb-28S

Rb-34S

Pozycje planu 2022Budżet

Pozycje planu 2022 wydzielony rachunek

Rb-Z

Rb-N

Rb-27s

Rb-28s

rb 34s

RB 28S III Kw. 2022

 

Rok 2021

Plan 2021 

RB 27S

RB 28S

RB 34S

RB N

RB Z 

rb 27s 30.06.2021

rb 34s 30.06.2021

rb 28s 30.09.2021

rb 34s 30.09.2021

rb n 30.09.2021 

sprawozdanie finansowe 2021

Rok 2020

Sprawozdanie kwartalne (Rb-N)

Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań (Rb-Z)

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków (Rb-34S)

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów 2020 (Rb-27S)

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków 2020 (Rb-28S)

Sprawozdania finansowe – II kwartał 2020 r. 

Bilans 2019

Rok 2019

Plan 2019

Rok 2018

Plan 2018 

Wykonanie budżetu 2018

Rok 2017

Plany 2017

Wykonanie budżetu 2016

Rok 2016

Plan budżetu ZSOMS na 2016

Plan wydzielonego rachunku gromadzenia dochodów na 2016

Wykonanie budżetu 2015 i Plan budżetu na 2016

Rok 2015

Plan budżetu ZSOMS na 2015

Zestawienie zmian w funduszu jednostki – 2015

Rachunek zysków i strat jednostki (31.12.2015)

Bilans jednostki budżetowej (31.12.2015)

Rok 2014

Budżet ZSOMS (31.12.2014)

Rok 2013

Budżet ZSOMS (31.12.2013)

Rok 2012

Budżet ZSOMS (31.12.2012)

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2023-03-27 14:20
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Małgorzata Bonk
Czas ostatniej zmiany treści: 2023-03-27 14:20
Osoba zmieniająca treść: Małgorzata Bonk

Komentarze są wyłączone.