Budżet

Rok 2020

Sprawozdania finansowe – II kwartał 2020 r. 

Bilans 2019

Rok 2019

Plan 2019

Rok 2018

Plan 2018 

Wykonanie budżetu 2018

Rok 2017

Plany 2017

Wykonanie budżetu 2016

Rok 2016

Plan budżetu ZSOMS na 2016

Plan wydzielonego rachunku gromadzenia dochodów na 2016

Wykonanie budżetu 2015 i Plan budżetu na 2016

Rok 2015

Plan budżetu ZSOMS na 2015

Zestawienie zmian w funduszu jednostki – 2015

Rachunek zysków i strat jednostki (31.12.2015)

Bilans jednostki budżetowej (31.12.2015)

Rok 2014

Budżet ZSOMS (31.12.2014)

Rok 2013

Budżet ZSOMS (31.12.2013)

Rok 2012

Budżet ZSOMS (31.12.2012)

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2014-01-10 12:36
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Małgorzata Bonk
Czas ostatniej zmiany treści: 2020-08-27 13:31
Osoba zmieniająca treść: Małgorzata Bonk

Komentarze są wyłączone.