Statut i regulaminy instytucji

image_pdfimage_print

Uchwała Rady Pedagogicznej – uchwalenie Statutu ZSOMS

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (uchwalony 29.11.2017)

Statut Szkoły Podstawowej nr 8  (uchwalony 29.11.2017)

Statut Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego  (uchwalony 29.11.2017)

Statut Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego  (uchwalony 29.11.2017)

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny  

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin internatu 

Regulamin organizowania wycieczek i innych imprez w ZSOMS w Raciborzu 

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników

Regulamin wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym

Zgoda na naukę języka mniejszości narodowej

Podanie o wypisanie z języka mniejszości narodowej 

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce

Regulamin w sprawie warunków korzystania ze stołówki w tym wysokości opłat za posiłki (1.09.2018)

Procedury korzystania ze stołówki szkolnej (1.09.2018)

Regulamin warunków korzystania z internatu ZSOMS (1.09.2018)

Cennik pływalni ZSOMS  

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zasady dysponowania środkami na pomoc zdrowotną nauczycieli

 

 

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2014-01-10 12:37
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Małgorzata Bonk
Czas ostatniej zmiany treści: 2018-09-03 15:00
Osoba zmieniająca treść: Małgorzata Bonk

Komentarze są wyłączone.