Statut i regulaminy instytucji

image_pdfimage_print

Uchwała Rady Pedagogicznej – uchwalenie Statutu ZSOMS

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (uchwalony 29.11.2017)

Statut Szkoły Podstawowej nr 8  (uchwalony 29.11.2017)

Statut Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego  (uchwalony 29.11.2017)

Statut Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego  (uchwalony 29.11.2017)

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny  

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin internatu

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników

Regulamin wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym

Zgoda na naukę języka mniejszości narodowej

Podanie o wypisanie z języka mniejszości narodowej

Regulamin korzystania ze stołówki

Opłaty za wyżywienie i internat 

Regulamin warunków korzystania z internatu ZSOMS, w tym wysokości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów przebywających w internacie a także terminu i sposobu ich wnoszenia

Regulamin w sprawie korzystania przez uczniów ze stołówki zorganizowanej w ZSOMS, w tym wysokości opłat za posiłki

Cennik pływalni ZSOMS  

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Regulamin rady pedagogicznej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zasady dysponowania środkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

 

 

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2014-01-10 12:37
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Małgorzata Bonk
Czas ostatniej zmiany treści: 2017-11-30 14:37
Osoba zmieniająca treść: Małgorzata Bonk

Komentarze są wyłączone.