Nabory

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy 2022/23

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI z dnia 5 września 2023 roku: kierownik gospodarczy w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy – kierownik gospodarczy

Ogłoszenie o naborze – kierownik gospodarczy

Oświadczenia dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI z dnia 3 lipca 2023 roku: kierownik gospodarczy w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy kierownika gospodarczego

Ogłoszenie o naborze – kierownik gospodarczy

Oświadczenia dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI z dnia 15 czerwca 2023 roku: kierownik gospodarczy w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy kierownika gospodarczego.

Ogłoszenie o naborze – kierownik gospodarczy

Oświadczenia dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI z dnia 10 maja 2023 roku: kierownik gospodarczy w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze – kierownik gospodarczy

Oświadczenia dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna

 

 

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy 2021/22

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 30 grudnia 2021 roku: starszy referent w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszego referenta

ogloszenie o naborze

kwestionariusz osobowy

oświadczenia

klauzula informacyjna

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 17 września 2021 roku: starszy referent w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia

Klauzula informacyjna

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 20 sierpnia 2021 roku: starszy referent w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia

Klauzula informacyjna

 

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy 2020/21

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 19 października 2020 roku specjalista ds. informatyki w niepełnym wymiarze czasu pracy – 0,25 etatu

Ogłoszenie o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 

Regulamin naboru 

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem

Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 31 sierpnia 2020 roku specjalista ds. gospodarczych w pełnym wymiarze czasu pracy

Ogłoszenie o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem

Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych

 

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy 2019/20

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 17 września 2019 roku starszy referent w pełnym wymiarze czasu pracy

Ogłoszenie o wynikach naboru

Ogł‚oszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegają…cej sie o zatrudnienie 

Oś›wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem

Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych

Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 

 

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy 2018/19

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 26 czerwca 2019 roku specjalista informatyki w niepełnym wymiarze czasu pracy

Ogłoszenie o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista informatyki

Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się™ o zatrudnienie

Oś›wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem

Oś›wiadczenie kandydata o korzystaniu z peł‚ni praw publicznych

Oś›wiadczenie – zgoda na przetwarzanie danych

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 26 września 2018 roku inspektora ochrony danych w niepełnym wymiarze czasu pracy

informacja o wynikach naboru – inspektor ochrony danych

Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ochrony danych

regulamin naboru

kwestionariusz osobowy dla kandydata

oś›wiadczenie o korzystaniu z peł‚ni praw publicznych

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem są…du

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy 2017/18

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 7 grudnia 2017 roku  kierownika obiektów w pełnym wymiarze czasu pracy

informacja o wynikach naboru

Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko kierownika obiektów

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – kierownik obiektów

regulamin naboru

kwestionariusz osobowy dla kandydata

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 15 września 2017 roku głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy

Informacja o wynikach naboru

Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko głównego księgowego

ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

regulamin naboru

kwestionariusz osobowy dla kandydata

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 21 sierpnia 2017 roku  głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy

informacja o uniewaznieniu naboru na wolne stanowisko urzednicze

ogłoszenie o naborze – główny księgowy

regulamin naboru

kwestionariusz osobowy dla kandydata

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy 2016/17

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 05 czerwca 2017 roku  głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy

informacja o uniewaznieniu naboru na wolne stanowisko urzednicze

ogłoszenie o naborze główny księgowy

regulamin naboru

kwestionariusz osobowy dla kandydata

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 05 czerwca 2017 roku  specjalisty ds. internatu w pełnym wymiarze czasu pracy

informacja o wynikach naboru

Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko specjalisty ds internatu

ogłoszenie o naborze specjalista ds. internatu

regulamin naboru

kwestionariusz osobowy dla kandydata

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 04 kwietnia 2017 roku  starszego specjalisty ds. księgowości
w pełnym wymiarze czasu pracy

informacja o wynikach naboru

Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko starszego specjalisty ds. ksiegowosci

ogloszenie o naborze starszy specjalista ds. ksiegowosci

regulamin naboru

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

kwestionariusz osobowy dla kandydata


UNIEWAŻNIENIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w pełnym wymiarze czasu pracy z dnia 24 lutego 2017 roku

ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

regulamin naboru

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

kwestionariusz osobowy dla kandydata


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA
22 grudnia 2016 roku

wyniki naboru na wolne stanowisko urzednicze – starszy referent ds. administracyjno-organizacyjnych wyniki naboru na wolne stanowisko urzednicze – starszy specjlista ds. księgowości

UNIEWAŻNIENIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko starszego referenta ds. administracyjno – organizacyjnych

Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko starszego specjalisty ds


ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

ogłoszenie o naborze – straszy specjakista ds. ksiegowosci

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze – straszy referent ds. administracyjno – organizacyjnych

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

kwestionariusz osobowy dla kandydata

regulamin naboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 15 listopada 2016 roku

informacja-o-uniewaznieniu-naboru-na-wolne-stanowisko-urzednicze

ogloszenie-o-naborze

oswiadczenie-o-korzystaniu-z-pelni-praw-publicznych

regulamin naboru

kwestionariusz-osobowy-dla-kandydata

oswiadczenie-o-nieskazaniu-prawomocnym-wyrokiem-sadu

oswiadczenie-o-wyrazeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 07 września 2016 roku

wyniki-naboru-na-wolne-stanowisko-urzednicze-w-zsoms-w_raciborzu-starszy-specjalista-anna-sobiech

wykaz-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne-na-stanowisko-starszego-specjalisty

ogłoszenie o naborze

regulamin naboru

kwestionariusz osobowy dla kandydata

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy 2015

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZSOMS w Raciborzu – starszy referent ds. administracyjno-organizacyjnych

Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko starszego referenta

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze starszego referenta ds. administracyjno-organizacyjnych. Termin 12-23.11.2015

ogłoszenie o naborze

regulamin naboru

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

kwestionariusz osobowy dla kandydata

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2023-09-26 18:49
Osoba wprowadzająca treść: Małgorzata Bonk

Czas ostatniej zmiany treści: 2023-09-26 18:49
Osoba zmieniająca treść: Małgorzata Bonk

Komentarze są wyłączone.