Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E) w roku 2016 na potrzeby ZSOMS w Raciborzu

Odpowiedzi na pytania, Uaktualniona SIWZ, Uaktualniony załącznik nr 2 do SIWZ SIWZ-dostawa gazu na rok 2016-uaktualniony Załącznik nr 2 do SIWZ-uaktualniony 2EnergiaDlaFirmSA 3EnergaObrotSA 3EnergaObrotSA