Dostawa energii elektrycznej w 2017r na potrzeby ZSOMS w Raciborzu

Ogłoszenie nr 352902 – 2016 z dnia 2016-11-28 Dostawa energii elektrycznej w 2017r na potrzeby ZSOMS w Raciborzu 4-ogloszenie-o-zamowieniu-energia-na-2017 4-1-siwz-energia-na-2017-zsoms 4-1-1-zal-1-do-siwz-formularz-oferty-energia-na-2017 4-1-2-zal-2-do-siwz-wzory-oswiadczen-wykonawcy-energia-na-2017 4-1-3-zal-3-do-swz-projekt-umowy-energia-na-2017 4-1-4-zal-4-do-siwz-wykaz-punktow-poboru-energia-na-2017

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego w 2017r na potrzeby ZSOMS w Raciborzu

4-ogloszenie-o-zamowieniu-gaz-na-2017 4-1-siwz-gaz-na-2017-zsoms 4-1-1-zal-1-do-siwz-formularz-oferty 4-1-2-zal-2-do-siwz-folmularz-cenowy 4-1-3-zal-3-do-siwz-wzory-oswiadczen-wykonawcy 25-11-2016-pytania-wykonawcow-i-odpowiedzi-zamawiajacego Wszystkie dokumenty do pobrania w wersji edytowalnej Word:  download