Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E) w roku 2016 na potrzeby ZSOMS w Raciborzu

Odpowiedzi na pytania, Uaktualniona SIWZ, Uaktualniony załącznik nr 2 do SIWZ SIWZ-dostawa gazu na rok 2016-uaktualniony Załącznik nr 2 do SIWZ-uaktualniony 2EnergiaDlaFirmSA 3EnergaObrotSA 3EnergaObrotSA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego Kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego (E) w roku 2016 na potrzeby ZSOMS w Raciborzu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 odpowiedzi ZmianaOgłoszenia Załącznik Nr2 do SIWZ – Aktualny – Kopia Odpowiedź.dostawa gazu dla ZSOMS